Joinstream.nl: Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Joinstream (onderdeel van TDS Groep) verwerkt van haar website-gebruikers. Indien je om een andere reden persoonsgegevens aan Joinstream verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Joinstream, +31 88 488 580 0, KvK: 61568694.
De administratie is bereikbaar via administratie@tdsgroep.nl

2. Welke gegevens Joinstream verwerkt en voor welk doel

3. Bewaartermijnen
Joinstream verwerkt en bewaart je persoonsgegevens vanaf aanvang van het evenement tot maximaal één week na afloop.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Joinstream passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
Laatste wijziging: 16-11-2021.

© 2022 JoinStream.